macOS Big Sur和iOS 14中订阅共享的好处

订阅共享的好处

能够共享订阅是一个福音。它使应用程序比以前具有更大的价值。

就像旧的应用程序共享一样。如果您的订阅应用程序或服务启用了家庭共享,则将其视为不错的奖励。

Mac How To Install Macos Big Sur Beta 1

Mac How To Install Macos Big Sur Beta 1

本站有些内容来自互联网,如有侵权可联系我删除!:云东方 » macOS Big Sur和iOS 14中订阅共享的好处

赞 (0) 打赏的不是钱,是情怀!

打赏小费

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏